– Program pendidikan untuk membantu pelajar-pelajar sekolah disetiap lapisan.
1) Menyediakan kelas tambahan bagi pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan
2) Melatih anak-anak muda dalam pelbagai program kepimpinan Dan jatidiri
3) Menyediakan peralatan pembelajaran kepada golongan kurang berkemampuan.

#jombuatbaik