Tujuan (Okjektif)

1. Membina, menegak dan menjayakan matlamat MAYC dan Dasar Belia Negara.
2. Menanam semangat daya usaha, pemikiran sihat dan memperjuangkan hak, hasarat/cita-cita ahli/belia.
3. Menanam sifat-sfat rohaniah dan jasmaniah ahli/belia yang seimbang.
4.Merancang, melaksana dan menilai program dan aktiviti untuk pembangunan ahli dan masyarakat.
5. Bekerjasama dengan Kerajaan dan agensi lain di dalam rancangan-rancangan yang berfaedah untuk ahli/belia.