1. Imej Wau adalah melambangkan kerjasama diantara masyarakat dalam mempertahankan keutuhan komponen kekeluargaan.
2. Imej Wau Kucing adalah melambangkan kucing sebagai keluarga asas harimau yang menjadi lambang MAYC.
3. Gabungan warna biru dan putih adalah melambangkan warna rasmi MAYC.
4. Perkataan Group United adalah bermaksud kesatuan kumpulan dari luar rangkaian kebeliaan.
5. Perkataan GU yang mana singkatan Group United adalah melambangkan rakan kepada MAYC.